» Today: 27/05/2024
Legal Document
Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Cơ quan ban hành: Chính phủ. Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày hiệu lực: 01-02-2012.
Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng. Cơ quan ban hành: Bộ Công thương. Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng. Ngày hiệu lực: 15-12-2011.
Văn bản quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Cơ quan ban hành: Chính phủ. Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày hiệu lực: 01-11-2011.
Nội dung văn bản: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cơ quan ban hành: Chính phủ. Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày hiệu lực: 15/5/2011.
Nội dung văn bản: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cơ quan ban hành: Chính phủ. Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày hiệu lực: 15/10/2011.
Nội dung văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Cơ quan ban hành: Chính phủ. Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày hiệu lực: ngày ban hành.
Nội dung văn bản: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cơ quan ban hành: Quốc hội. Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ngày hiệu lực: 01/01/2011
Nội dung văn bản: Quyết định về việc thành lập Văn phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Bộ Công nghiệp. Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp. Người ký: Bộ Trưởng Hoàng Trung Hải. Ngày hiệu lực: 07/04/2006
Nội dung văn bản: Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp. Người ký: Bộ Trưởng Hoàng Trung Hải. Ngày hiệu lực: 18/05/2006
Nội dung văn bản: Quyết định về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”. Cơ quan ban hành: Chính phủ. Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Ngày hiệu lực: Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
[1] 2 3 Next
Top
© Copyright 2010, Information and Documentation Center under Can Tho Science and Technology Department
Address: 118/3 Tran Phu street, Cai Khe ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Tel: 0710 3824031 - Fax: 0710 3812352 Email: tttlcantho@cantho.gov.vn License No. 200/GP-TTÐT dated November 11st, 2011 by Agency for Radio, Television and Electronic Information under Minister of Information and Communication