» Today: 27/05/2024
Legal Document
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, trong đó bổ sung quy định quyền tác giả đối với chương trình máy tính.
Thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 11/1/2011 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ...
Thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 11/1/2011 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, một số quy định về thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 22/7/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011.
Quyền tác giả tại Việt Nam đã được quy định chi tiết trong Bộ luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Những năm qua, pháp luật về quyền tác giả đã phát huy tác dụng tích cực trên các lĩnh vực. Dưới đây là một số quy định hiện hành xung quanh vấn đề này.
Thỏa ước Ni-xơ về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ vì mục đích đăng ký nhãn hiệu là điều ước quốc tế đa phương được ký kết ngày 15/6/1957 tại Ni-xơ và có hiệu lực từ ngày 08/4/1961. Thỏa ước Ni-xơ được sửa đổi tại Stockholm ngày 14/7/1967 và tại Geneva ngày 13/5/1977 và 28/9/1979. Số quốc gia thành viên của Thỏa ước Ni-xơ đến ngày 01/8/2011 là 83. Việt Nam chưa tham gia Thỏa ước Ni-xơ.
Luật sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam và của nhiều quốc gia khác đều có các quy định cụ thể dấu hiệu nào bị coi là không có khả năng phân biệt. Nói chung, đó là các hình và hình hình học đơn giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm như một từ ngữ; chữ nước ngoài thuộc các ngôn ngữ không thông dụng… Tuy nhiên, một số dấu hiệu có thể được bảo hộ nếu chúng được sử dụng và được biết đến một cách rộng rãi… Các luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực nhãn hiệu có thể giúp làm rõ vấn đề này khi bạn muốn đăng ký mnột nhãn hiệu.
Nhằm cung cấp các thông tin, hướng dẫn làm, nộp và theo đuổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đã biên soạn và phát hành tài liệu "Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp".
Nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn làm, nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ đã biên soạn và phát hành tài liệu "Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu".
Nhằm cung cấp các thông tin cơ bản về đăng ký sáng chế, hướng dẫn cách làm đơn, nộp và theo đuổi đơn đăng ký sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ đã biên soạn và phát hành tài liệu "Hướng dẫn đăng ký sáng chế".
Nhằm hướng dẫn cách thức lập, ký kết và đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đã biên soạn và phát hành tài liệu "Hướng dẫn đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp".
[1] 2 3 Next
Top
© Copyright 2010, Information and Documentation Center under Can Tho Science and Technology Department
Address: 118/3 Tran Phu street, Cai Khe ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Tel: 0710 3824031 - Fax: 0710 3812352 Email: tttlcantho@cantho.gov.vn License No. 200/GP-TTÐT dated November 11st, 2011 by Agency for Radio, Television and Electronic Information under Minister of Information and Communication